Acasa Admitere Contact Informatii
           Limba
Select Language:


           Noutati
Actualizare! Prelungirea suspendarii cursurilor fata-in-fata, incepand cu 18.05.2020
publicat: 2020-05-17

#StămAcasă - Sfaturi privind mişcarea şi nutriţia
publicat: 2020-04-14


           Incearca si tu!

           Cine e online
Exista in mod curent, 42 vizitator(i).Departament - Finante, Credit, Contabilitate

Comert, Integrare Economica si Administrarea Afacerilor Finante, Credit, Contabilitate Informatica, Statistica si Matematica
Limbi Straine Management-Marketing Stiinte JuridiceDirector de Departament: Olga Potecea, conf.univ.dr.


Departamentul de Finante, Credit, Contabilitate coordoneaza:

 • Programe de studii universitare de licenta

 • - Finante-Banci - 3 ani
  - Contabilitate si Informatica de Gestiune - 3 ani

 • Programe de studii universitare de masterat

 • - Finante, Banci, Asigurari - 2 ani (masterat de aprofundare - specializarea Finante-Banci)
  - Finantarea si Controlul Afacerilor - 2 ani (masterat de complementaritate - specializarea Afaceri Internationale)
  - Gestiunea Afacerilor Financiar-Bancare Interne si Internationale - 2 ani (masterat de complementaritate - specializarea Afaceri Internationale)
  - Gestiunea si Auditul Afacerilor - 2 ani (masterat de complementaritate - specializarea Afaceri Internationale)

  Activitatea de cercetare stiintifica


 • Oportunitati de participare la conferinte internationale


 • Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale si Departamentul de Finante, Credit, Contabilitate dispun de resursele financiare, logistice si umane necesare pentru a realiza obiectivele propuse. Activitatea de cercetare stiintifica a cadrelor didactice se desfasoara la nivelul departamentului si al colectivelor de cercetare din cadrul acesteia, dotate cu materiale documentare de specialitate, acces la biblioteca virtuala si echipamente de birotica.

  In cadrul facultatii si al departamentului de specialitate exista nuclee centrate pe cercetare, atestata prin realizarile in domeniu: cursuri, tratate, manuale universitare, studii, comunicari stiintifice, articole publicate in reviste de specialitate, contracte de cercetare si contracte de consultanta in domeniul financiar-bancar si contabil.
  Facultatea dispune de un sistem modern de management si sinteza al activitatii de cercetare stiintifica, caracterizat prin structuri, procese si metode specifice de planificare, monitorizare si avizare a rezultatelor.

  Obiectivele fundamentale ale departamentului in domeniul cercetarii stiintifice sunt convergente cu cele statuate la nivelul universitatii si anume:

 • participarea la competitiile nationale, europene si internationale de obtinere de granturi, cat si la incheierea de contracte de cercetare, expertiza si consultanta cu mediul de afaceri;
 • cresterea competitivitatii produselor stiintifice oferite, astfel incat sa creasca vizibilitatea nationala si internationala a universitatii;
 • introducerea unui sistem eficient de asigurare si evaluare a calitatii care sa puna accent pe rezultatele efective ale cercetarii stiintifice si pe recunoasterea lor nationala si internationala.

 • Programarea activitatii de cercetare stiintifica


  Activitatea de cercetare stiintifica din cadrul celor doua specializari se desfasoara in cadrul Programului pe termen lung privind cercetarea stiintifica, adoptat de Senatul Universitatii Romano-Americane.
  Planul anual de cercetare stiintifica se intocmeste cu sprijinul departamentului, este discutat si aprobat, iar in final este supus aprobarii senatului universitatii. Consiliul facultatii, prin analizele efectuate in majoritatea sedintelor, impreuna cu conducerea universitatii, urmareste sistematic si sprijina realizarea planului anual de cercetare stiintifica. Temele de cercetare stiintifica cuprinse in planuri se inscriu in ariile stiintifice ale domeniilor de licenta si masterat.
  La nivelul departamentului functioneaza 8 colective/nuclee de cercetare, formate din cadre didactice cu norma de baza la Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale cu urmatoarele domenii de competenta:
 • Finante publice si fiscalitate;
 • Finantele si gestiunea firmei;
 • Moneda credit banci;
 • Contabilitate financiara;
 • Contabilitate de gestiune si control de gestiune;
 • Contabilitate bancara;
 • Control si audit financiar.


 • Personalul didactic desfasoara activitate de cercetare in domeniul disciplinelor cuprinse in planurile de invatamant al programelor de studii universitare de licenta si de masterat, in concordanta cu domeniul de expertiza si preocuparile stiintifice proprii.
  Programele de cercetare stiintifica vizeaza crearea unui climat de lucru in echipa intre cadrele didactice ale departamentului, promovarea interdisciplinaritatii, transparenta decizionala concomitent cu evaluarea periodica a rezultatelor cercetarii.
  La nivelul departamentului se urmareste permaneta formare a cadrelor didactice. O atentie deosebita este acordata tinerilor preparatori si asistenti. La nivel de departament se deruleaza permanent activitati de promovare si informare cu privire la graficul manifestarilor stiintifice interne si internationale organizate in cadrul universitatii si nu numai, precum si de valorificare a studiilor si articolelor elaborate de la nivel de departament.
  Componenta de cercetare stiintifica este o componenta esentiala a evaluarii anuale a calitatii corpului profesoral.
  Valorificarea cercetarii stiintifice


  Rezultatele activitatii de cercetare stiintifica a cadrelor didactice din cadrul departamentului sunt valorificate anual prin publicarea unor manuale, cursuri, tratate universitare, caiete de aplicatii, studii de caz, in edituri recunoscute CNCSIS, fiind destinate activitatii didactice.  Conceperea si elaborarea unor materiale didactice de inalt nivel stiintific, constituie o preocupare permanenta a cadrelor didactice ale facultatii, reprezentand una din formele eficiente si operative de diseminare a rezultatelor cercetarii.  In ceea ce priveste studiile stiintifice, acestea au fost prezentate in cadrul sesiunilor anuale de comunicari stiintifice ale cadrelor didactice din Universitatea Romano- Americana si, in egala masura, in cadrul unor simpozioane, congrese, conferinte nationale si internationale.
  Activitatea de initiere a studentilor si masteranzilor in cercetarea stiintifica s-a desfasurat in cadrul cercurilor stiintifice, organizate pe domeniile de licenta si masterat, iar in cadrul lor pe discipline reprezentative. Lucrarile de cercetare stiintifica ale studentilor si masteranzilor au fost valorificate prin comunicari sustinute - o mare parte dintre ele in limba engleza - in cadrul sesiunii cercurilor stiintifice studentesti si a studentilor masteranzi, organizate anual.


  Este remarcabila preocuparea cadrelor didactice pentru publicarea unor articole in reviste de specialitate din tara si din strainatate cotate CNCSIS, ISI sau B+ citate in baze de date internationale. (http://cercetare.rau.ro).

  © Universitatea Romano-Americana / Romanian-American University - Toate drepturile rezervate.

  Publicat la: 2006-04-13 (35572 citiri)

  [ Inapoi ]
    Check Google Page Rank   Contact administrator        URA Protectia Datelor