Acasa Admitere Contact Informatii
           Limba
Select Language:


           Noutati
Actualizare! Prelungirea suspendarii cursurilor fata-in-fata, incepand cu 18.05.2020
publicat: 2020-05-17

#StămAcasă - Sfaturi privind mişcarea şi nutriţia
publicat: 2020-04-14


           Incearca si tu!

           Cine e online
Exista in mod curent, 86 vizitator(i).Departament - Informatica, Statistica si Matematica

Comert, Integrare Economica si Administrarea Afacerilor Finante, Credit, Contabilitate Informatica, Statistica si Matematica
Limbi Straine Management-Marketing Stiinte JuridiceDirector de Departament: Cristina Coculescu, conf.univ.dr.


Departamentul de Informatica, Statistica si Matematica functioneaza in cadrul Facultatii de Informatica Manageriala si coordoneaza activitatea de profil pentru toate facultatile din cadrul universitatii, asigurand astfel programe unitare de pregatire pentru facultatile cu profil economic.
Programele analitice ale disciplinelor de specialitate, planurile de invatamant ale programelor coordonate, precum si planul de cercetare stiintifica al cadrelor didactice din cadrul departamentului sunt aprobate si urmarite in cadrul departamentului.

Obiectivele fundamentale ale departamentului in domeniul cercetarii stiintifice sunt convergente cu cele statuate la nivelul universitatii si anume:
- participarea la competitiile nationale, europene si internationale de obtinere de granturi, cat si la incheierea de contracte de cercetare, expertiza si consultanta cu mediul de afaceri;
- cresterea competitivitatii produselor stiintifice oferite, astfel incat sa creasca vizibilitatea nationala si internationala a universitatii;
- introducerea unui sistem eficient de asigurare si evaluare a calitatii care sa puna accent pe rezultatele efective ale cercetarii stiintifice si pe recunoasterea lor nationala si internationala.

Activitatea de cercetare stiintifica din cadrul Facultatii de Informatica Manageriala se desfasoara in cadrul Programului pe termen lung privind cercetarea stiintifica, adoptat de Senatul Universitatii Romano- Americane.
Personalul didactic desfasoara activitate de cercetare stiintifica in domeniul disciplinelor cuprinse in planurile de invatamant al programelor de studii universitare de licenta si de masterat, in concordanta cu domeniul de expertiza si preocuparile stiintifice proprii.

In cadrul facultatii si al departamentului de specialitate exista colective de cercetare cu experienta indelungata in ceea ce priveste lucrul in echipa si concretizata in realizari remarcabile: cursuri, tratate, manuale universitare, studii, comunicari stiintifice, articole publicate in reviste de specialitate, precum si contracte de cercetare, granturi, contracte cu mediul de afaceri.
La nivelul departamentului se deruleaza permanent activitati de promovare si informare cu privire la graficul manifestarilor stiintifice interne si internationale, precum si a oportunitatilor de valorificare a studiilor si articolelor elaborate de cadrele didactice din cadrul departamentului.
Conducerea facultatii impreuna cu conducerea departamentului urmaresc sistematic si sprijina realizarea planului anual de cercetare stiintifica. De asemenea, Departamentul de Cercetare functional la nivelul universitatii acorda consultanta pentru elaborarea propunerilor de proiecte, monitorizarea proiectelor si gestiunea informatiilor necesare managementului cercetarii stiintifice din universitate.

Conceperea si elaborarea unor materiale didactice de inalt nivel stiintific, constituie o preocupare permanenta a cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Informatica, Statistica si Matematica, reprezentand una din formele eficiente de diseminare a rezultatelor cercetarii.
In ceea ce priveste studiile stiintifice, acestea sunt prezentate in cadrul unor simpozioane, congrese, conferinte nationale si/sau internationale.
Este remarcabila preocuparea cadrelor didactice pentru publicarea unor articole in reviste de specialitate din tara si din strainatate cotate CNCSIS, ISI sau B+ , citate in baze de date internationale.

De asemenea, cadrele didactice ale departamentului manifesta un interes deosebit pentru initierea studentilor si masteranzilor in activitatea de cercetare stiintifica, aceasta desfasurandu-se in cadrul cercurilor stiintifice organizate pe domeniile de licenta si masterat. Lucrarile de cercetare stiintifica ale studentilor si masteranzilor sunt valorificate prin comunicari stiintifice sustinute in cadrul sesiunilor cercurilor stiintifice studentesti si a studentilor masteranzi.

Cresterea calitatii corpului profesoral este o preocupare permanenta a conducerii Facultatii de Informatica Manageriala si a departamentului de specialitate, evaluarea acesteia realizandu-se pe baza unor criterii, metodologii si instrumente de evaluare periodica a personalului didactic.
Activitatea de cercetare stiintifica este o componenta esentiala a evaluarii anuale a calitatii corpului profesoral. De asemenea, departamentul sprijina activitatea de evaluare colegiala a cadrelor didactice, care vizeaza atat realizarile in domeniul didactic, cat si in domeniul cercetarii stiintifice, precum si gradul de implicare in activitatile specifice desfasurate la nivelul departamentului, facultatii si universitatii.
Rezultatele evaluarii periodice a activitatii didactice si de cercetare stiintifica a corpului profesoral sunt analizate, atat sub aspect cantitativ, cat si calitativ, in cadrul sedintelor desfasurate la nivelul departamentului, dar si la nivelul conducerii facultatii, fiind luate in considerare in politica de resurse umane a Universitatii Romano-Americane.

Rezultanta eforturilor conjugate ale cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Informatica, Statistica, Matematica se va reflecta atat in cresterea nivelului calitativ al procesului instructiv-educativ desfasurat in cadrul universitatii, cat si in perfectionarea corpului profesoral.

© Universitatea Romano-Americana / Romanian-American University - Toate drepturile rezervate.

Publicat la: 2006-04-13 (35697 citiri)

[ Inapoi ]
  Check Google Page Rank   Contact administrator        URA Protectia Datelor